Doel van de training


De training is gericht op:            •inzicht in spelontwikkeling
                                                •bewustwording (waarom) welk spelmateriaal aanbieden
                                                •bewust spelmateriaal aanbieden
                                                •bewust buitenspelen aanbieden

Wat wordt er tijdens de training gedaan?
De training zal bestaan uit een deel theorie en een deel zal zijn gericht op praktisch ervaren van

verschillende spelmaterialen:      •wat is spel en spelen?
                                                •waarom is spelen goed voor de totale ontwikkeling van het kind?
                                                •spelontwikkeling basisschoolleeftijd
                                                •spelvoorwaarden
                                                •spelfases
                                                •stimuleren tot spel met verschillend spelmateriaal

Na afloop van de training zal iedere deelnemer een hand-out ontvangen met een beknopte weergave

van de training en praktische tips voor in de praktijk.

Wie verzorgen de training?
De training wordt verzorgd Sascha Fransen en Sonja Bosch.
Beiden zijn gediplomeerde speltherapeuten en hebben ruime ervaring op het gebied van spel en spel met kinderen.

Tijdsindeling en locatie
De duur van de training is 2 ½ uur.
De training wordt op de locatie van de creche zelf aangeboden.

De grootte van de groep is circa 20 deelnemers.

Kosten totaal voor de training
365 euro inclusief BTW