Met de ouders van de kinderen die wij ondersteunen en/of begeleiden wordt regelmatig zowel
telefonisch als in gesprekken thuis de voortgang ten aanzien van de ontwikkeling geevalueerd.

Daarnaast bieden we ook ondersteuning aan ouders, waarvan hun kind niet bij ons in therapie is of
een training volgt.
Deze begeleiding noemen we ouderbegeleiding en heeft vaak te maken met het komen tot
een heldere struktuur in de gezinssituatie en/of het verbeteren van de communicatie tussen ouders en kinderen.

In één of meerdere persoonlijke gesprekken worden handvatten en inzichten gegeven over
vraagstukken waar u als ouder voor staat.
Tijdens deze gesprekken wordt er samen met u gekeken naar het probleem en de situatie,
waarbij we het vanuit onze praktijk belangrijk vinden dat u als ouder goed de gelegenheid krijgt om uw aanpak
te bespreken en dat u van ons bruikbare adviezen en tips krijgt over de omgang met uw kind.