Speltherapie is een methode om kinderen te helpen met ontwikkelingsproblemen en/of

gedragsproblemen en/of sociaal-emotionele problemen; een hulpmiddel om een gestagneerde

ontwikkeling weer op gang te brengen.


In speltherapie wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden van kinderen om op spelenderwijs uitdrukking te geven aan
innerlijke processen.

De speltherapeute biedt het kind de mogelijkheid tot het (her) beleven van ervaringen en

helpt het kind om emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te verwerven.


Bij het geven van speltherapie gaan we er binnen onze praktijk vanuit, dat het kind zelf de

kracht heeft om verder te groeien. De speltherapeute helpt bij het inzicht en begrip krijgen en

om die kracht naar boven te halen die hij/zij nodig heeft om bijvoorbeeld problemen te

verwerken of te leren hoe om te gaan met lastige of moeilijke situaties.