Nadat u uw kind heeft aangemeld, wordt er een afspraak met u gemaakt voor een intakegesprek.

In dat gesprek wordt o.a. met u stilgestaan bij de levensloop van uw kind tot nu toe en de hulpvraag.

Daarop volgen een tweetal (spel)observaties met als doel te bepalen of uw kind baat heeft bij speltherapie.

In gesprek met u, als ouder/verzorger, bespreken we vervolgens de bevindingen.

Wanneer zowel u als wij besluiten om vervolgens te starten met de speltherapiesessies, dan wordt er een werkplan opgesteld waarin
doelen worden opgesteld, waaraan gewerkt zal worden in de therapie. Als er aandachtspunten zijn, worden deze ook genoemd. 
Tevens worden er dan afspraken gemaakt over wanneer en waar de therapie plaats zal vinden (in de praktijk of op school).

Omdat een goede samenwerking een positieve invloed heeft op het verloop van de therapie is regelmatig contact met u belangrijk.
Het proces zal dan ook regelmatig met u worden geƫvalueerd.

De therapie wordt afgebouwd als uw kind zonder therapeutische hulp verder kan of als toch mocht blijken dat andere hulp nodig is.

Het proces van speltherapie kan worden opgedeeld in 3 fases.

In de eerste fase, de verkenningsfase, zal voornamelijk het wennen aan elkaar en het aftasten van grenzen centraal staan.
Zodra uw kind zich meer open durft te stellen en er meer verdieping komt in de relatie tussen de speltherapeute en uw kind is de tweede fase aangebroken, de middenfase.

Zodra uw kind zich zelfbewuster gaat gedragen,
meer zelfvertrouwen heeft wat niet alleen waarneembaar is binnen de therapie,
lijkt de eindfase aan te breken.

Zodra de eindfase is aangebroken, wordt er in overleg met uw kind en u,
als ouder/verzorger besloten tot een beƫindiging van
de therapie. De therapie wordt afgebouwd en er komt een duidelijk afscheidsmoment.


De speltherapie vindt plaats op een vaste tijd, op een vaste dag in mijn praktijk of
op de school van uw kind als die mogelijkheid aanwezig is.
Dit zorgt voor duidelijkheid en structuur bij uw kind en uw leefsituatie.

Een therapiesessie duurt 45 minuten.