Groot worden gaat met vallen en opstaan. Meestal zijn problemen tijdelijk en groeit een kind er weer over heen.
Maar dat gebeurt niet altijd. Soms blijft het probleem bestaan of wordt zelfs groter.
Je hebt als ouders of school al alles geprobeerd, maar het lijkt niet te helpen.
Er moet meer gebeuren om het kind uit de impasse te halen.

Voor kinderen die het ergens moeilijk mee hebben heeft spelen een bevrijdend karakter.
In de spelkamer wordt het kind uitgenodigd om zo te spelen. Door de speelgoed en ook door de speltherapeut die zorgt voor
een veilige sfeer van acceptatie en begrip maar die vervolgens ook de juiste interventies toepast om het kind verder te helpen.

 

In mijn praktijk hebben we kinderen met de volgende problemen middels speltherapie weer goed op weg geholpen:


• moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenootjes ( bijvoorbeeld niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag)

• moeilijkheden in de omgang met volwassenen (bijvoorbeeld gedragsproblemen, slecht luisteren

• problemen met het uiten van gevoelens als bijvoorbeeld angst, boosheid, verdriet.

• te weinig zelfvertrouwen,

• faalangstig zijn,

• een negatief zelfbeeld,

• hechtingsproblemen,

• eetproblemen, slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen,

• verlies van belangrijke personen,

• verandering van de thuissituatie of gezinssamenstelling door bijvoorbeeld echtscheiding,

• mishandeling of daarvan getuige zijn (geweest),

• fysieke, affectieve en geestelijke verwaarlozing,

• ongeluk, ziekte en of ziekenhuisopname,

• een handicap of psychiatrische problematiek van het kind zelf of gezinsleden.